Over ons

Stad op een berg

Stad op een berg

Uitgeverij Stad op een berg en de blog For I Have Seen worden door stichting Stad op een berg bekostigd en er zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Natuurlijk worden er kosten gemaakt zoals onderhoud van de websites, uitgeven van boeken en noodzakelijke materialen. Daarnaast wordt er met name veel tijd geïnvesteerd. Dit doen we graag in de hoop dat het vruchten zal afwerpen en u mag inspireren. We hopen dat ook u wilt helpen door stichting Stad op een berg te ondersteunen. Hoe? Lees verder!

%d bloggers liken dit: